Milewska Legal

prawo pracy

Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach

Praca zdalna została oficjalnie wprowadzona do kodeksu pracy w kwietniu 2023 r. Jej uregulowanie zawiera jednak wiele niuansów, na które warto zwrócić uwagę. Odpowiedzi na niektóre z często zadawanych nam pytań o pracę zdalną znajdą Państwo poniżej.

czytaj

Zakwestionowanie podlegania ubezpieczeniu przez ZUS z uwagi na pozorność umowy o pracę – i co dalej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej wszczyna kontrole mające wykazać, że pracownik nie podlega ubezpieczeniu, ponieważ umowa o pracę była zawarta wyłącznie dla pozoru. W konsekwencji ZUS odmawia wypłaty świadczeń lub zobowiązuje do ich zwrotu.

czytaj

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C?

Obecnie możemy zaobserwować w Polsce znacznie większy niż dotychczas napływ pracowników z zagranicy. Część to oczywiście osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju początkowo z pobudek czysto turystycznych, a następnie szukają pracy na własną rękę, jednakże coraz częściej pracownicy świadczący pracę na terytorium Polski to osoby, które zostały oddelegowane przez zagraniczne spółki posiadające swoje oddziały w Polsce lub też w inny sposób współpracujące z polskimi przedsiębiorstwami. Sam fakt oddelegowania świadczy zatem o przekazaniu pracownika przez zagraniczną spółkę do czasowego świadczenia pracy u przedsiębiorcy posiadającego swoją siedzibę w Polsce.

czytaj

Body leasing – alternatywne źródło pozyskania pracowników

Przepisy prawa umożliwiają „wypożyczanie” pracowników zarówno za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, jak i za pomocą tzw. umowy o body leasing. Czym jest umowa o body leasing? Jakiego rodzaju zatrudnienie umożliwia „wypożyczenie” pracownika? Czy umowa body leasingu może zostać uznana za umowę zawartą z agencją pracy tymczasowej?

czytaj

Zakaz konkurencji przy umowie o pracę

Prawo pracy umożliwia zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, jak również po jego zakończeniu. Czym charakteryzuje się zakaz konkurencji zawarty na czas trwania stosunku pracy? Kiedy taki zakaz może być przedłużony na okres po zakończeniu obowiązywania umowy o pracę?

czytaj

Jak legalnie zatrudnić w Polsce obcokrajowca?

Globalizacja i dynamiczny przepływ kapitału ludzkiego coraz częściej skłania polskich przedsiębiorców do zatrudnienia cudzoziemców, nierzadko niepochodzących z krajów Unii Europejskiej. Jak wygląda procedura zatrudnienia cudzoziemca? Niniejszy artykuł jest poświęcony procedurze zatrudnienia obcokrajowca na umowie o pracę.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024