Milewska Legal

Leasingobiorcy

Umowa leasingu, chociaż bardzo popularna wśród przedsiębiorców, potrafi wciąż sprawić wiele problemów. Umowa leasingu, podobnie jak umowa najmu, pozwala na korzystanie z samochodów lub maszyn bez konieczności angażowania znacznych pieniędzy na ich zakup. Jednak od umowy najmu wiele ją różni. Kancelaria doradza klientom w wyborze najlepszych z punktu widzenia ich działalności gospodarczej form prawnych korzystania z pojazdów i maszyn, a także wspiera ich w sporach z firmami leasingowymi oraz zakładami ubezpieczeń (ubezpieczenia komunikacyjne).

Na co powinienem zwrócić uwagę biorąc samochód w leasing?

Decydując się na leasing, przedsiębiorca musi pamiętać, że nie jest właścicielem samochodu. Dlatego jego prawa są w niektórych aspektach ograniczone. W wielu sytuacjach leasingobiorca musi współpracować z firmą leasingową lub wręcz jest zależny od jej decyzji. Doradzamy naszym klientom przed zawarciem umowy leasingu, aby uniknąć przykrych niespodzianek po podpisaniu umowy.

Przedsiębiorca decydujący się na korzystanie z leasingu samochodu powinien pamiętać o następujących kwestiach:

 • umowa leasingu może określać, do jakiego rodzaju działalności gospodarczej można wykorzystywać samochód;
 • umowa leasingu może zakazywać wyjazdów samochodem poza granice Polski;
 • umowa leasingu może nakładać obowiązek poinformowania firmy leasingowej w przypadku kolizji lub awarii samochodu;
 • umowa leasingu może nakładać dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z pojazdu.
rozwiń

Za co odpowiada leasingobiorca?

Z leasingiem wiąże się szereg obowiązków, z którymi nie mamy do czynienia w przypadku zakupu pojazdu na własność. Brak świadomości tych obowiązków może nieść ze sobą przykre konsekwencje – od opłat karnych po rozwiązanie umowy przez firmę leasingową. Dla naszych klientów analizujemy projekty umów leasingu i wskazujemy istotne postanowienia, o których należy pamiętać.

O czym często Leasingobiorcy zapominają?

 • obowiązek ponoszenia kosztów corocznych przeglądów serwisowych;
 • obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie wskazanym przez firmę leasingową;
 • konieczność opłacania rat leasingowych nawet w przypadku uszkodzenia pojazdu i braku możliwości korzystania z niego;
 • konieczność opłacenia wszystkich rat leasingowych w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu (po pomniejszeniu o uzyskane odszkodowanie);
 • obowiązek pokrycia kosztu naprawy wszystkich uszkodzeń pojazdu istniejących w momencie jego zwrotu.
rozwiń

Miałem kolizję samochodem w leasingu – co dalej?

W dzisiejszych czasach kolizje samochodowe są niemalże naszą codziennością. Każdy użytkownik samochodu prędzej czy później musi zmierzyć się z taką sytuacją. W przypadku przedsiębiorców są one szczególnie dotkliwe, gdyż samochód jest dla nas przede wszystkim narzędziem do prowadzenia biznesu. Tymczasem kolizja powoduje konieczność zajmowania się sprawami, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia.

Wspieramy leasingobiorców, świadcząc pomoc:

 • w zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń i do firmy leasingowej;
 • w kontakcie z zakładem ubezpieczeń i firmą leasingową na etapie likwidacji szkody;
 • w ocenie prawidłowości przebiegu likwidacji szkody;
 • w przygotowaniu odwołania od niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń;
 • w dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń;
 • w rozliczeniu umowy leasingu po otrzymaniu odszkodowania.
rozwiń

Jak rozliczyć umowę leasingu w przypadku szkody częściowej lub całkowitej?

Chociaż z pozoru skutki kolizji samochodowych mogą się wydawać podobne (w końcu w każdym przypadku mamy do czynienia po prostu z uszkodzonym pojazdem), to jednak każdy przypadek jest inny. Rozróżnienie kluczowe dla klientów to podział na szkody częściowe i całkowite. W przypadku leasingu samochodu przedsiębiorca będzie musiał poradzić sobie z dodatkowymi komplikacjami – także finansowymi. W szkodach częściowych nierzadko spotykamy się z problemem zaniżenia kosztów naprawy pojazdu (zaniżenie kosztów robocizny, narzucanie nieoryginalnych części zamiennych), co przedłuża organizację naprawy pojazdu i powoduje konieczność częściowego jej sfinansowania przez klienta z własnej kieszeni. Jeżeli szkoda jest całkowita, to bardzo ważne jest prawidłowe ustalenie wartości pojazdu i rozliczenie umowy leasingu.

Pomagamy klientom uzyskać jak najkorzystniejsze odszkodowanie i w tym celu zajmujemy się m.in.:

 • uzyskaniem niezbędnych zgód i upoważnień do dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń;
 • weryfikacją kosztorysu naprawy oraz wyceny pojazdu;
 • polubownym odzyskiwaniem odszkodowania za szkodę częściową;
 • polubownym odzyskiwaniem odszkodowania za szkodę całkowitą w przypadku zaniżenia wartości pojazdu;
 • polubownym odzyskiwaniem odszkodowania za utratę wartości pojazdu;
 • reprezentacją klientów przed sądami w sporach z zakładami ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania.
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2024