Milewska Legal

Blog

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W życiu spółki następuje czasem moment, w którym decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności jest konieczna. W jaki sposób rozwiązać spółkę? Co to jest likwidacja? Z czym się wiąże? W jaki sposób ją przeprowadzić? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo poniżej.

czytaj

Kim lub czym jest zarząd, wspólnik, udział lub kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce. Wspólnicy, zarząd, kapitał zakładowy – to pojęcia, które przewijają się w tym temacie nieustannie. Czym więc jest kapitał zakładowy oraz ile powinien wynosić? Gdzie zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czym różni się zarząd od wspólnika?

czytaj

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A?

Istotnym jest, aby rozróżniać zezwolenie na pobyt od zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pobyt jest uprawnieniem cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski, a kwestia uzyskania takiego zezwolenia pozostaje w gestii cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest natomiast uprawnieniem do podjęcia legalnej pracy w sytuacji, gdy cudzoziemiec ma już zapewniony legalny pobyt na terytorium Polski. Warto zaznaczyć, że z wnioskiem o zezwolenie na pracę występuje pracodawca cudzoziemca, a zezwolenie to jest ściśle związane z konkretnym zakładem pracy.

czytaj

Zakwestionowanie podlegania ubezpieczeniu przez ZUS z uwagi na pozorność umowy o pracę – i co dalej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej wszczyna kontrole mające wykazać, że pracownik nie podlega ubezpieczeniu, ponieważ umowa o pracę była zawarta wyłącznie dla pozoru. W konsekwencji ZUS odmawia wypłaty świadczeń lub zobowiązuje do ich zwrotu.

czytaj

Zasiłek chorobowy lub macierzyński – wstrzymanie wypłaty oraz zobowiązanie do zwrotu przez ZUS

W ostatnim czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dość często wszczyna postępowania wyjaśniające, których efektem bywa wstrzymanie wypłaty zasiłku bądź zobowiązanie do zwrotu zasiłku wraz z odsetkami. Poniżej zaprezentowano środki ochrony przysługujące ubezpieczonemu w takiej sytuacji.

czytaj

Jak prawidłowo i skutecznie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C?

Obecnie możemy zaobserwować w Polsce znacznie większy niż dotychczas napływ pracowników z zagranicy. Część to oczywiście osoby, które przyjeżdżają do naszego kraju początkowo z pobudek czysto turystycznych, a następnie szukają pracy na własną rękę, jednakże coraz częściej pracownicy świadczący pracę na terytorium Polski to osoby, które zostały oddelegowane przez zagraniczne spółki posiadające swoje oddziały w Polsce lub też w inny sposób współpracujące z polskimi przedsiębiorstwami. Sam fakt oddelegowania świadczy zatem o przekazaniu pracownika przez zagraniczną spółkę do czasowego świadczenia pracy u przedsiębiorcy posiadającego swoją siedzibę w Polsce.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2023