Milewska Legal

Blog

Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki

Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki jest zagadnieniem złożonym. Przede wszystkim wynika to z tego, że przepisy regulujące tę materię są zawarte w co najmniej trzech aktach prawnych: w Kodeksie spółek handlowych (art. 299), który w zakresie przedawnienia należy czytać łącznie z Kodeksem cywilnym, w Ordynacji podatkowej (art. 116 i 118) i w ustawie o finansach publicznych (art. 66b).

czytaj

Dyrektywa „Kobiety w zarządach” w sprawie równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych

Parlament Europejski w 2022 r. przyjął przepisy mające na celu zmienić strukturę w zarządach największych spółek w państwach członkowskich. Dotyczą one przede wszystkim ujednolicenia sposobu przeprowadzania rekrutacji na najwyższe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach. Celem takiego działania jest zapewnienie równowagi w reprezentacji kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych w spółkach giełdowych.

czytaj

Rozwiązanie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

W niektórych przypadkach stosunek pracy zostaje rozwiązany. Jak można rozwiązać umowę o pracę? Kiedy można wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę? Czy umowa na czas określony może zostać rozwiązana?

czytaj

Umowa sponsoringu – czy jest uregulowania prawnie?

Umowa sponsoringu to umowa, która nie została wprost uregulowana w polskim prawie. W praktyce – umowa sponsoringu określa warunki współpracy między sponsorem (podmiotem, który decyduje się wesprzeć aktywność sponsorowanego w zamian za promocję swojej marki), a osobą sponsorowaną. Warto poznać cechy wyróżniające umowę sponsoringu oraz sytuacje, w których korzystne będzie jej zawarcie.

czytaj

Odpowiedzialność prokurenta a odpowiedzialność członka zarządu

Jakie są różnice pomiędzy prokurentem a członkiem zarządu spółki z o. o.? Czym różni się odpowiedzialność prokurenta od odpowiedzialności członka zarządu?

czytaj

Wznowienie umowy leasingu

Jakie są konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego (firmę leasingową) przed terminem zakończenia umowy z powodu zaległości w płatnościach rat przez leasingobiorcę? Co dzieje się z samochodem – czy pozostaje w dyspozycji leasingobiorcy? Jak można się bronić przed wypowiedzeniem umowy? Czy istnieje możliwość wznowienia umowy leasingu?

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024