Milewska Legal

Stowarzyszenia i fundacje

Działające obecnie w Polsce stowarzyszenia i fundacje rzadko są klasycznymi organizacjami non–profit. Największa grupa to podmioty funkcjonujące „non for profit”, dla których działalność gospodarcza jest metodą na pozyskiwanie środków na działalność statutową. W przypadku funkcjonowania na styku sfery non–profit oraz biznesu wsparcie prawne często okazuje się niezbędne.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia, w przeciwieństwie do większości spółek, są organizacjami o celach niezarobkowych. Mimo tego, w przypadku stowarzyszeń rejestrowych (wpisywanych do KRS i posiadających osobowość prawną), ilość formalności wymaganych do założenia i rejestracji stowarzyszenia, a następnie prowadzenia działalności, nie różni się istotnie w stosunku do standardowych podmiotów gospodarczych.

Moje usługi świadczone na rzecz stowarzyszeń obejmują przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy działalności (stowarzyszenie zwykłe lub stowarzyszenie rejestrowe)
 • przygotowanie statutu stowarzyszenia
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu rejestracji stowarzyszenia
 • rejestrację stowarzyszenia w KRS
 • doradztwo w zakresie zmian statutu
 • analizę prawną umów przed ich zawarciem
 • analizę prawną wykonywanych umów
 • przygotowanie umów z kontrahentami
 • przygotowanie opinii prawnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • reprezentowanie w sporach sądowych
rozwiń

Fundacje

Fundacje powoływane są przede wszystkim w celu ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. Fundacje podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, a prowadzenie przez nie działalności gospodarczej może być dokonywane wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów danej fundacji. Problemy prawne, które napotykają fundacje często są bardziej złożone niż problemy prawne przedsiębiorców – w przypadku fundacji nieustannie bowiem ściera się płaszczyzna działalności non–profit z płaszczyzną biznesową.

Moje usługi świadczone na rzecz fundacji obejmują przede wszystkim:

 • przygotowanie statutu fundacji
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu rejestracji fundacji
 • rejestrację fundacji w KRS
 • doradztwo w zakresie zmian statutu
 • analizę prawną umów przed ich zawarciem
 • analizę prawną wykonywanych umów
 • przygotowanie umów z kontrahentami
 • przygotowanie opinii prawnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
 • reprezentowanie w sporach sądowych
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2024