Milewska Legal

spółki handlowe

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W życiu spółki następuje czasem moment, w którym decyzja o zakończeniu prowadzenia działalności jest konieczna. W jaki sposób rozwiązać spółkę? Co to jest likwidacja? Z czym się wiąże? W jaki sposób ją przeprowadzić? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo poniżej.

czytaj

Kim lub czym jest zarząd, wspólnik, udział lub kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Polsce. Wspólnicy, zarząd, kapitał zakładowy – to pojęcia, które przewijają się w tym temacie nieustannie. Czym więc jest kapitał zakładowy oraz ile powinien wynosić? Gdzie zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czym różni się zarząd od wspólnika?

czytaj

Odpowiedzialność karna członka zarządu za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Treść art. 299 KSH jest powszechnie znana wśród członków zarządu spółek z o.o., jednak nie jest to jedyna sankcja za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki we właściwym terminie. Okazuje się, że poza wierzycielami spółki, (nie)zgłoszeniem wniosku o upadłość może być zainteresowany także prokurator.

czytaj

Czy przedsiębiorca przed sądem musi korzystać z pomocy prawnika?

Poza pewnymi wyjątkami polskie prawo nie nakłada obowiązku korzystania z pomocy adwokatów lub radców prawnych w sprawach sądowych. Czy jednak są powody, dla których przedsiębiorcy (zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG, jak i spółki) powinni poważnie zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawie sądowej? W niniejszym artykule przedstawiamy kilka powodów, dla których taka pomoc może być potrzebna.

czytaj

Czy sprawozdanie finansowe spółki musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu?

Ustawa o rachunkowości nakłada na wskazane w niej podmioty (m.in. spółki handlowe) obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego. Do tej pory kwestia podpisywania takiego sprawozdania nie budziła większych wątpliwości – sprawozdanie musiało być podpisane przez wszystkich członków organu zarządzającego podmiotem oraz przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe podmiotu, czyli księgowego. Natomiast w wyniku nowelizacji ustawy o rachunkowości, od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono możliwość podpisania sprawozdania finansowego przez jednego członka organu wieloosobowego.

czytaj

Czy obcokrajowiec może założyć i prowadzić w Polsce działalność gospodarczą?

Cudzoziemcy mieszkający tymczasowo lub stale w Polsce często zwracają się do nas z pytaniem, czy mogą swobodnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (w formie spółki handlowej lub jako jednoosobowy przedsiębiorca).
Najczęściej odpowiadamy w sposób typowy dla prawnika – to zależy. Kluczowe dla ustalenia czy i w jakiej formie cudzoziemiec może prowadzić działalność w Polsce, jest jego obywatelstwo.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2024