Milewska Legal

Początkujący przedsiębiorcy

Nowopowstające przedsiębiorstwa to nie tylko start-upy z branży IT. To także młode pracownie projektowe, manufaktury kosmetyków naturalnych czy platformy sprzedaży internetowej. Niezależnie od tego, w jakiej branży planuje działać mój klient i na jakim etapie zawodowym się znajduje, jestem po to, aby wyjaśnić nurtujące zagadnienia prawne, odpowiednio pokierować działalnością, zachęcić do podjęcia pewnych kroków, a niekiedy także ostudzić zamiary, których realizacja mogłaby narazić klienta na negatywne konsekwencje.

Jak rozpocząć prowadzenie działalności?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka z o.o., spółka cywilna – firmę można prowadzić w bardzo wielu formach prawnych. Decyzję w zakresie wyboru odpowiedniej należy podjąć przede wszystkim po rozważeniu rozmiaru planowanego biznesu, branży, kosztów i planowanego budżetu oraz ewentualnie liczby osób wspólnie prowadzących firmę.

Już na starcie pomagam przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie:

 • wyboru optymalnej formy działalności
 • przygotowania projektu umowy spółki jawnej, komandytowej lub z o.o.
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu założenia spółki i jej rejestracji w KRS
 • przygotowania umowy spółki cywilnej
 • przygotowania umowy najmu lokalu
 • przygotowania umowy najmu sprzętu
 • zastrzeżenia znaku towarowego
rozwiń

Jak zawierać umowy?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w odpowiedniej formie to pierwszy krok naprzód. Drugi – to zdobycie portfela klientów. Na tym etapie często niezbędne staje się zawarcie całego łańcucha umów nie tylko z klientami, ale także z wynajmującymi, dostawcami usług lub produktów, czy sprzedawcami materiałów. Warto już na starcie uregulować sytuację prawną swojej firmy.

Dlatego pomagam początkującym przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie:

 • przygotowania umów handlowych z kontrahentami
 • przygotowania umów ramowych z kontrahentami
 • przygotowania wzorów umów
 • przygotowania umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowania umów o współpracy na wyłączność
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji
 • przygotowania umów najmu lokalu lub sprzętu
 • opiniowania i analizy umów
 • przygotowania regulaminów sklepów internetowych
rozwiń

Jak zatrudnić pracowników?

W rozwijającym się przedsiębiorstwie przychodzi moment, w którym podział pracy i zadań pomiędzy kilka osób staje się koniecznością.

Aby proces ten przebiegł sprawnie wspieram początkujących przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:

 • prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników, współpracowników lub podwykonawców
 • wyboru właściwej formy prawnej współpracy z pracownikiem lub podwykonawcą
 • przygotowania projektów umów o dzieło, umów o świadczenie usług oraz umów o pracę
 • przygotowania umów o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla firm z branży technologicznej
 • przygotowania umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowania umów o współpracy na wyłączność
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji
rozwiń

Jak uzyskać wymagane zgody i zezwolenia?

Istnieją branże, w których sama decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności w wybranej formie prawnej nie jest wystarczająca. W grę bowiem wchodzą wymagane zezwolenia, zgody, czy licencje.

Wspieram początkujących przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:

 • reprezentowania przed organami administracji publicznej
 • przygotowania wniosków i pism
 • przygotowania odwołań od decyzji administracyjnych
 • przygotowania skarg do sądów administracyjnych
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2024