Milewska Legal

Rozwiązanie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

30 kwietnia 2024

W niektórych przypadkach stosunek pracy zostaje rozwiązany. Jak można rozwiązać umowę o pracę? Kiedy można wręczyć pracownikowi dyscyplinarkę? Czy umowa na czas określony może zostać rozwiązana?

Jak można rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów:

Czy można rozwiązać umowę na czas określony?

Tak. Można rozwiązać umowę na czas określony. Strony mogą w każdym czasie zadecydować o jej rozwiązaniu za porozumieniem stron. Ponadto, każda strona może też wręczyć drugiej jednostronne wypowiedzenie takiej umowy (co ważne – wypowiedzenie składane przez pracodawcę musi zawierać uzasadnienie).Co to jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest to czas oczekiwania pomiędzy wyrażeniem woli rozwiązania umowy a jej faktycznym rozwiązaniem(np. wypowiedzenie jest wręczane 30 kwietnia 2024, stosunek pracy rozwiąże się po 1 – miesięcznym okresie wypowiedzenia, czyli 31 maja 2024 roku – okres pomiędzy 30 kwietnia a 31 maja to właśnie okres wypowiedzenia). W zależności od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy, obowiązują różne okresy wypowiedzenia.

Zasadniczo – w okresie wypowiedzenia pracownik pracuje normalnie, zachowuje wszelkie prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na okres próbny, okres wypowiedzenia waha się pomiędzy 3 dniami a 2 tygodniami (w zależności od tego, na jak długo zawarto umowę na okres próbny)

W przypadku zawarcia umowy na czas określony lub nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi:

Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia?

Tak. W niektórych, szczególnych, przypadkach umowę o pracę z pracownikiem można rozwiązać bez wypowiedzenia – czyli natychmiastowo. Będą to przypadki należące do jednej z trzech kategorii (inne sytuacje nie mogą być podstawą dyscyplinarki):

Przypadkiem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych będzie np. przyjście do pracy w stanie nietrzeźwości, niewykonanie polecenia pracodawcy albo opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia.

Jeżeli chodzi o drugą grupę przyczyn należy pamiętać, że chodzi o przestępstwo, a nie wykroczenie. Musi ono zostać popełnione w czasie trwania zatrudnienia. Nie można więc na tej podstawie rozwiązać umowy o pracę, jeżeli do przestępstwa doszło przed zatrudnieniem pracownika.

Przykładem utraty koniecznych uprawnień będzie np. zawiniona utrata prawa jazdy przez pracownika, który jest zawodowym kierowcą. Dalsze zatrudnienie na takim stanowisku byłoby niemożliwe.

Aleksandra Kostrzewa

aplikant adwokacki

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024