Milewska Legal

Krajowy Rejestr Zadłużonych – poważna zmiana w postępowaniu upadłościowym

1 sierpnia 2022

Do końca 2021 r. informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych należało szukać w różnych źródłach – w praktyce najczęściej wiedzę o takim postępowaniu czerpano m. in. z odpisu KRS danego podmiotu. Od ponad pół roku funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych, mający zawierać kompleksowe informacje w tym zakresie.

Europejska unifikacja

Obowiązek stworzenia krajowego systemu informacyjnego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przewidziano już w 2015 r. na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848. Od tej pory trwały prace nad wdrożeniem w Polsce rejestru dedykowanego postępowaniom upadłościowym – ostatecznie doszło do tego 1 grudnia 2021 r., a funkcjonalności rejestru wykraczają dalece poza same postępowania upadłościowe.

Szeroka zawartość Krajowego Rejestru Zadłużonych

Głównym zadaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych jest gromadzenie kompleksowych informacji m. in. na temat podmiotów, wobec których były w przeszłości – albo są obecnie – prowadzone:

Dodatkowo, Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera informacje dotyczące wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, o ile m. in. ogłoszono upadłość tych spółek albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na niewystarczający majątek tych spółek.

Co może zaskoczyć, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdziemy też dłużników alimentacyjnych, zalegających z zapłatą alimentów za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Ustawa o krajowym rejestrze zadłużonych zawiera długą listę danych, które zamieszcza się w tym systemie. Bynajmniej nie są to tylko dane teleadresowe zamieszczonych tam podmiotów – zasięg informacji jest znacznie szerszy, tak by można było z łatwością ustalić przynajmniej podstawowe wiadomości dotyczące postępowania lub statusu podmiotu.

Znaczenie Krajowego Rejestru Zadłużonych dla postępowania upadłościowego

Poza oczywistym ułatwieniem, polegającym na możliwości względnie prostego zapoznania się z sytuacją podmiotu zaangażowanego w postepowanie upadłościowe, ustawa o krajowym rejestrze zadłużonych wprowadziła też inne znaczące zmiany.

Najistotniejszą z nich jest konieczność składania wszelkich wniosków i pism w postępowaniu upadłościowym (a także w przedmiocie ogłoszenia upadłości) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – to oznacza, że wszystkie pisma (w tym wniosek o ogłoszenie upadłości) z reguły powinny być przesyłane do sądu nie w formie papierowej, ale wprowadzane do internetowego systemu (https://prs.ms.gov.pl/krz). Uwaga – ta zmiana nie dotyczy postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami!

Czy informatyzacja postępowania jest praktycznym pomysłem? Wstępna praktyka wskazuje, że tak – szczególnie dla osób niebędących profesjonalnymi pełnomocnikami, które chciałyby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości samodzielnie. System po kolei prowadzi przez kolejne etapy sporządzania wniosku, zatem prawdopodobieństwo popełnienia błędu lub niezałączenia poszczególnych dokumentów zdecydowanie maleje.

Aleksandra Kuranda

aplikant radcowski

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

skontaktuj się

Zakres usług

milewska.legal© 2024