Milewska Legal

Początkujący przedsiębiorcy

Nowopowstające przedsiębiorstwa to nie tylko start-upy z branży IT. To także młode pracownie projektowe, manufaktury kosmetyków naturalnych czy platformy sprzedaży internetowej. Niezależnie od tego, w jakiej branży planuje działać mój klient i na jakim etapie zawodowym się znajduje, jestem po to, aby wyjaśnić nurtujące zagadnienia prawne, odpowiednio pokierować działalnością, zachęcić do podjęcia pewnych kroków, a niekiedy także ostudzić zamiary, których realizacja mogłaby narazić klienta na negatywne konsekwencje.

Jak rozpocząć prowadzenie działalności?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka z o.o., spółka cywilna – firmę można prowadzić w bardzo wielu formach prawnych. Decyzję w zakresie wyboru odpowiedniej należy podjąć przede wszystkim po rozważeniu rozmiaru planowanego biznesu, branży, kosztów i planowanego budżetu oraz ewentualnie liczby osób wspólnie prowadzących firmę.

Już na starcie pomagam przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie:

 • wyboru optymalnej formy działalności
 • przygotowania projektu umowy spółki jawnej, komandytowej lub z o.o.
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu założenia spółki i jej rejestracji w KRS
 • przygotowania umowy spółki cywilnej
 • przygotowania umowy najmu lokalu
 • przygotowania umowy najmu sprzętu
 • zastrzeżenia znaku towarowego
rozwiń

Jak zawierać umowy?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w odpowiedniej formie to pierwszy krok naprzód. Drugi – to zdobycie portfela klientów. Na tym etapie często niezbędne staje się zawarcie całego łańcucha umów nie tylko z klientami, ale także z wynajmującymi, dostawcami usług lub produktów, czy sprzedawcami materiałów. Warto już na starcie uregulować sytuację prawną swojej firmy.

Dlatego pomagam początkującym przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie:

 • przygotowania umów handlowych z kontrahentami
 • przygotowania umów ramowych z kontrahentami
 • przygotowania wzorów umów
 • przygotowania umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowania umów o współpracy na wyłączność
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji
 • przygotowania umów najmu lokalu lub sprzętu
 • opiniowania i analizy umów
 • przygotowania regulaminów sklepów internetowych
rozwiń

Jak zatrudnić pracowników?

W rozwijającym się przedsiębiorstwie przychodzi moment, w którym podział pracy i zadań pomiędzy kilka osób staje się koniecznością.

Aby proces ten przebiegł sprawnie wspieram początkujących przedsiębiorców przede wszystkim w zakresie:

 • prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników, współpracowników lub podwykonawców
 • wyboru właściwej formy prawnej współpracy z pracownikiem lub podwykonawcą
 • przygotowania projektów umów o dzieło, umów o świadczenie usług oraz umów o pracę
 • przygotowania umów o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla firm z branży technologicznej
 • przygotowania umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • przygotowania umów o współpracy na wyłączność
 • przygotowania umów o zakazie konkurencji
rozwiń

Jak uzyskać wymagane zgody i zezwolenia?

Funkcjonujące spółki prawa handlowego przechodzą nieustanne zmiany. Zmienia się struktura udziałów, zmieniają się osoby zarządzające, zmienia się siedziba spółki czy wysokość kapitału zakładowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferuję przedsiębiorcom wsparcie prawne przede wszystkim w przedmiocie:

 • przeprowadzenia procesu utworzenia „spółki – córki”
 • dokonania zmian umowy spółki
 • przygotowania projektów uchwał wspólników
 • przygotowania umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • kompleksowej rejestracji zmian w KRS
 • uregulowania procesu sukcesji w spółce
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu podziału, łączenia się lub przejęcia spółki
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu likwidacji spółki lub ogłoszenia jej upadłości
 • kompleksowego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji spółki
 • przygotowania dokumentów pełnomocnictw lub prokury
 • doradztwa w zakresie prawnych możliwości ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością
rozwiń

Zakres usług

milewska.legal© 2019