Milewska Legal

Bez kategorii

ZSMOPL – bolączka branży farmaceutycznej

Przepisy dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) zostały wprowadzone ustawą nowelizującą Prawo farmaceutycznego z 9 kwietnia 2015 roku.

czytaj

Zakres usług

milewska.legal© 2023